Risk factors for diagnosed intentional self-injury: A total population-based study.

Birgit Modén, Henrik Ohlsson, Juan Merlo, Maria Rosvall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk factors for diagnosed intentional self-injury: A total population-based study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap