Risk factors for need of reoperation in bilateral chronic subdural haematomas

Shaian Zolfaghari, Jiri Bartek, Felix Djärf, San-San Wong, Isabelle Strom, Nils Ståhl, Asgeir S. Jakola, Henrietta Nittby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk factors for need of reoperation in bilateral chronic subdural haematomas”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap