Risk model for intraoperative complication during cataract surgery based on data from 900 000 eyes: previous intravitreal injection is a risk factor

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk model for intraoperative complication during cataract surgery based on data from 900 000 eyes: previous intravitreal injection is a risk factor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap