Risk of bacteremia in patients presenting with shaking chills and vomiting - A prospective cohort study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk of bacteremia in patients presenting with shaking chills and vomiting - A prospective cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap