Risk of irritable bowel syndrome in first-degree, second-degree and thirddegree relatives of affected individuals: a nationwide family study in Sweden.

Rasmus Waehrens, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist, Kristina Sundquist, Bengt Zöller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

IBS aggregates in families, but the familial risk of IBS has only been determined in first-degree relatives and spouses. This nationwide study aimed to determine the familial risk of IBS in first-degree, second-degree, and third-degree relatives and spouses of affected individuals in order to estimate the relative influences of genes and shared family environment.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)215-221
TidskriftGut
Volym64
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Risk of irritable bowel syndrome in first-degree, second-degree and thirddegree relatives of affected individuals: a nationwide family study in Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här