Risk of irritable bowel syndrome in first-degree, second-degree and thirddegree relatives of affected individuals: a nationwide family study in Sweden.

Rasmus Waehrens, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist, Kristina Sundquist, Bengt Zöller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk of irritable bowel syndrome in first-degree, second-degree and thirddegree relatives of affected individuals: a nationwide family study in Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap