Risk of local recurrence of rectal cancer and circumferential resection margin: population-based cohort study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Sökresultat