Risk of local recurrence of rectal cancer and circumferential resection margin: population-based cohort study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk of local recurrence of rectal cancer and circumferential resection margin: population-based cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap