Risk of low bone mineral density in testicular germ cell cancer survivors: Association with hypogonadism and treatment modality

Sigrid Isaksson, Karolina Bogefors, K. Åkesson, L. Egund, J. Bobjer, I. Leijonhufvud, A. Giwercman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk of low bone mineral density in testicular germ cell cancer survivors: Association with hypogonadism and treatment modality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap