Risk of male breast cancer in users of testosterone 5a reductase inhibitors

H.L. Olsson, J. Lindahl, P. Broberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Originalspråkengelska
TidskriftJournal of Clinical Oncology
Volym34
NummerSuppl 15
StatusPublished - 2016
Evenemang2016 Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology - Chicago, IL, USA
Varaktighet: 2016 juni 32016 juni 7

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Risk of male breast cancer in users of testosterone 5a reductase inhibitors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här