Risk of male breast cancer in users of testosterone 5a reductase inhibitors

H.L. Olsson, J. Lindahl, P. Broberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk of male breast cancer in users of testosterone 5a reductase inhibitors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap