Risks, resilience, and pathways to sustainable aviation: A COVID-19 perspective

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risks, resilience, and pathways to sustainable aviation: A COVID-19 perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap