Risky and anxious-aggressive drivers: A key barrier to traffic safety legislation in Germany

Sonja Haustein, Andreas Humpe, Stefan Gössling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Risky and anxious-aggressive drivers: A key barrier to traffic safety legislation in Germany”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap