Rituell och institutionell glömska

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Rituell glömska gäller individen eller institutionen, som står inför Gud eller inför människor. Där ritualen erbjuder individen glömska inför Gud, kan skulden och straffet inför människor stå kvar. Detta tydliggörs i Strindbergs Påsk. I den romersk.katolska kyrkan är prästens fullmakt att avlösa inte, som i Svenska kkyrkan, given med prästvigningen, utan delegerad. Under högmedeltiden började man skilja mellan prästens stränga, sakramentala och läkarens mindre stränga, naturliga tystnadsplikt. Graderingen av tystnadsplikten är aktuell i gränsdragningen mellan prästernas absoluta och diakonernas relativa tystnadsplikt i Svenska kyrkan, men också i diskussionen om "genregränserna" för prästens absoluta tystnadsplikt. Skillnaden mellan kyrkorna ligger inte i synen på tystnadsplikten och glömskan i bikten, utan i hanteringen av disciplinfrågorna. Problemet spetsas till när det gäller brott begångna av institutionernas företrädare. Institutionell tystnad bör inte leda till glömska, utan till åtgärder, medan den rituella glömskan är den positiva effekten av den absoluta tystnadsplikt som omger den enskilda själavårdens ritualer.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationGlömskan - värd att minnas
RedaktörerBo Lindberg
FörlagKungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg
Sidor115-124
ISBN (tryckt)978-91-980420-0-9
StatusPublished - 2012

Publikationsserier

Namn
ISSN (tryckt)0347-4925

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här