Rituximab and abatacept but not tocilizumab impair antibody response to pneumococcal conjugate vaccine in patients with rheumatoid arthritis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

94 Citeringar (SciVal)
152 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rituximab and abatacept but not tocilizumab impair antibody response to pneumococcal conjugate vaccine in patients with rheumatoid arthritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap