RNAi screen identifies MAPK14 as a druggable suppressor of human hematopoietic stem cell expansion.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We report on a forward RNAi screen in primary human hematopoietic stem and progenitor cells, using pooled lentiviral shRNA libraries deconvoluted by next generation sequencing. We identify MAPK14/p38α as a modulator of ex vivo stem cell proliferation and show that pharmacological inhibition of p38 dramatically enhances the stem cell activity of cultured umbilical cord blood derived hematopoietic cells. p38 inhibitors should thus be considered in strategies aiming at expanding stem cells for clinical benefit.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)6255-6258
TidskriftBlood
Volym119
Nummer26
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”RNAi screen identifies MAPK14 as a druggable suppressor of human hematopoietic stem cell expansion.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här