Road traffic noise, air pollution and myocardial infarction: a prospective cohort study.

Theo Bodin, Jonas Björk, Kristoffer Mattisson, Matteo Bottai, Ralf Rittner, Per Gustavsson, Kristina Jakobsson, Per-Olof Östergren, Maria Albin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Both road traffic noise and air pollution have been linked to cardiovascular disease. However, there are few prospective epidemiological studies available where both road traffic noise and air pollution have been analyzed simultaneously. The aim of this study was to investigate the relation between road traffic noise, air pollution and incident myocardial infarction in both current (1-year average) and medium-term (3-year average) perspective.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)793-802
TidskriftInternational Archives of Occupational and Environmental Health
Volym89
Utgåva5
Tidigt onlinedatum2016 feb. 11
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Road traffic noise, air pollution and myocardial infarction: a prospective cohort study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här