Robert Bartlett, "Why Can the Dead do Such Great Things? Saints and Worshippers from the Martyrs to the Reformation"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)100
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym118
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här