Robert Skidelsky: What's Wrong with Economics: A Primer for the Perplexed

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)561-565
Antal sidor5
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Volym124
Nummer2
StatusPublished - 2022 juni

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv

Citera det här