Robert Wuthnow, American Misfits and the Making of Middle-Class Respectability

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)115-117
Antal sidor3
TidskriftAmerican Studies in Scandinavia
Volym50
Nummer2
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här