Robin Le Poidevin Religious Fictionalism

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Antal sidor3
TidskriftReligious Studies: An International Journal for the Philosophy of Religion
StatusPublished - 2020

Bibliografisk information

Reviewed Work(s): Religious Fictionalism by Robin Le Poidevin (2019), Cambridge University Press,ISBN 9781108457477

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här