Robotic implementation of a microchip-based protein clean-up and enrichment system for MALDI-TOF MS readout

Lars Wallman, Simon Ekström, Mattias Magnusson, Gunnar Bolmsjö, Magnus Olsson, Johan Nilsson, György Marko-Varga, Thomas Laurell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Robotic implementation of a microchip-based protein clean-up and enrichment system for MALDI-TOF MS readout”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Matematik

Fysik och astronomi