Robotic infrarenal paraaortic and pelvic nodal staging for endometrial cancer: Feasibility and lymphatic complications.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This study was designed to evaluate feasibility and lymphatic complications of robotic pelvic and infrarenal paraaortic lymphadenectomy in endometrial cancer patients.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1074-1081
TidskriftActa Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Volym94
Nummer10
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Robotic infrarenal paraaortic and pelvic nodal staging for endometrial cancer: Feasibility and lymphatic complications.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här