Robust analysis of uncertainty in scientific assessments

Ivette Raices Cruz

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

194 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Robust analysis of uncertainty in scientific assessments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap