Robust analysis of uncertainty in scientific assessments

Ivette Raices Cruz

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

196 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Robust analysis of uncertainty in scientific assessments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science