Robust PID control of propofol anaesthesia: uncertainty limits performance, not PID structure

José Manuel Gonzáles Cava, Fredrik Bagge Carlson, Olof Troeng, Anton Cervin, Klaske van Heusden, Guy A. Dumont, Kristian Soltesz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

70 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Artikelnummer105783
TidskriftComputer Methods and Programs in Biomedicine
Volym198
Tidigt onlinedatum2021
DOI
StatusPublished - 2021 jan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Anestesi och intensivvård

Citera det här