Robustly-optimal rate one-half binary convolutional codes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

196 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Three optimality criteria for convolutional codes are considered in this correspondence: namely, free distance, minimum distance, and distance profile. Here we report the results of computer searches for rate one-half binary convolutional codes that are "robustly optimal" in the sense of being optimal for one criterion and optimal or near-optimal for the other two criteria. Comparisons with previously known codes are made. The results of a computer simulation are reported to show the importance of the distance profile to computational performance with sequential decoding.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)464-468
TidskriftIEEE Transactions on Information Theory
Volym21
Nummer4
StatusPublished - 1975

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Robustly-optimal rate one-half binary convolutional codes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här