Rod packing in chiral nematic cellulose nanocrystal dispersions studied by small angle X-ray scattering and laser diffraction

Christina Schütz, Michael Agthe, Andreas B. Fall, Korneliya Gordeyeva, Valentina Guccini, Michaela Salajkova, Tomás Plivelic, Jan P. F. Lagerwall, German Salazar-Alvarez, Lennart Bergström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

130 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rod packing in chiral nematic cellulose nanocrystal dispersions studied by small angle X-ray scattering and laser diffraction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar