Role of activation peptides from pancreatic proenzymes in the diagnosis and prognosis of acute pancreatitis.

Anders Borgström, Stefan Appelros, Christophe A Müller, Waldemar Uhl, Markus W Büchler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

33 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)125-128
TidskriftSurgery
Volym131
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Citera det här