Role of phosphatidylinositol 3-kinase in neuronal survival and axonal outgrowth of adult mouse dorsal root ganglia explants.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)726-735
TidskriftJournal of Neuroscience Research
Volym74
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Citera det här