Role of Thermal Equilibrium Dynamics in Atomic Motion during Nonthermal Laser-Induced Melting

Xiaocui Wang, J C Ekström, Å U J Bengtsson, A Jarnac, A Jurgilaitis, Van-Thai Pham, D Kroon, H Enquist, J Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Role of Thermal Equilibrium Dynamics in Atomic Motion during Nonthermal Laser-Induced Melting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi