Roles of protein kinase C in cell death and breast cancer

Louise Cornmark

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

127 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Roles of protein kinase C in cell death and breast cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi