Roles of voltage-gated Ca2+ channel subunits in pancreatic β cells

Abdulla S. Kazim

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

332 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat