Roll-Hansen, Nils, The Lysenko effect: The Politics of Science

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)372-372
TidskriftLychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
The Lysenko effect: The Politics of Science (by Nils Roll-Hansen)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här