Roller coaster loop shapes revisited

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

552 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

In 'Rollercoaster loop shapes', (Pendrill 2005 Phys. Educ. 40 517) the author started from the observation that although textbook loops are often circular, real rollercoaster loops are not. In this paper the mathematical description of various possible loop shapes, as well as their riding properties was discussed and also how a study of loop shapes can be used in physics education.
Originalspråkengelska
Artikelnummer030106
Antal sidor2
TidskriftPhysics Education
Volym51
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2016 apr. 18

Bibliografisk information

Invited text written for the 50 year celebration of Physics Education.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Utbildningsvetenskap
  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Roller coaster loop shapes revisited”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här