Romer: 500 år i Sverige

Gerd Carling, Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon, Lenny Lindell, Allan Schwartz

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskningPeer review

Sammanfattning

Romani chib har talats i Sverige i 500 år. Det är inte ett enhetligt, väldefinierat språk, som man kan skriva en enkel grammatik om. Tvärtom, i Sverige talas en stor mängd väldigt olika varianter av romani chib. Några har talats här länge, andra bara en kort tid.
Boken fokuserar på de tre varianter som har talats längst i Sverige: skandoromani, kelderash och kale. Förutom språken behandlar boken talarnas kultur och identitet, såväl historiskt som i nutid.
Boken är ett resultat av det nationella ansvar för ämnet romani chib som 2008-2012 låg vid Linköpings universitet. Delar av boken har använts som läromedel på kurser i ämnet vid Linköpings universitet.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLinköping
FörlagLinköping University Electronic Press
Antal sidor107
Volym28
ISBN (elektroniskt)9789176858028
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Citera det här