Rotavirus-Induced Expansion of Antigen-Specific CD8 T Cells Does Not Require Signaling via TLR3, MyD88 or the Type I Interferon Receptor

Konjit Getachew Muleta, Isabel Ulmert, Kedir Hussen Hamza, Sharné van Dijl, Joy Nakawesi, Katharina Lahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rotavirus-Induced Expansion of Antigen-Specific CD8 T Cells Does Not Require Signaling via TLR3, MyD88 or the Type I Interferon Receptor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap