Rotavirus infection causes mesenteric lymph node hypertrophy independently of type I interferon or TNF-α in mice

Joy Nakawesi, Getachew Muleta Konjit, Dragos Christian Dasoveanu, Bengt Johansson-Lindbom, Katharina Lahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rotavirus infection causes mesenteric lymph node hypertrophy independently of type I interferon or TNF-α in mice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap