Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity

Leif Å Carlsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora