Roux-en-Y gastric bypass versus calorie restriction: support for surgery as the direct contributor to aloncltered responses of insulin and incretins to a mixed meal

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Roux-en-Y gastric bypass versus calorie restriction: support for surgery as the direct contributor to aloncltered responses of insulin and incretins to a mixed meal”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap