Rules for priming and inhibition of glycosaminoglycan biosynthesis; probing the beta 4GalT7 active site

Anna Siegbahn, Sophie Manner, Andrea Persson, Emil Tykesson, Karin Thorsheim, Agata Ochocinska, Jerk Ronnols, Anders Sundin, Katrin Mani, Gunilla Westergren-Thorsson, Goran Widmalm, Ulf Ellervik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rules for priming and inhibition of glycosaminoglycan biosynthesis; probing the beta 4GalT7 active site”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar