Runaway and walkaway stars from the ONC with Gaia DR2

Christina Schoettler, Jos De Bruijne, Eero Vaher, Richard J. Parker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Runaway and walkaway stars from the ONC with Gaia DR2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap