Ruth Jackson Ravenscroft, The Veiled God: Friedrich Schleiermacher’s Theology of Finitude

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

26 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)205–207
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym96
Utgåva2
StatusPublished - 2020

Bibliografisk information

Reviewed work:
Jackson Ravenscroft, Ruth, The veiled God: Friedrich Schleiermacher's theology of finitude, Brill, Leiden, 2019. ISBN: 9789004397811. 293 s. Serie: Studies in systematic theology, 1876-1518 ; volume 19.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • Schleiermacher
  • romantisk teologi

Citera det här