Så formades den svenska yrkesutbildningen

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

Den svenska yrkesutbildningen gick igenom ett dramatiskt systemskifte under mellan 1940 och 1975. från att i huvudsak ha varit praktisk och arbetsplatsförlagd till att bli skolförlagd med begränsad kontakt med arbetslivet. Det var en så stor förändring att den måste betecknas som ett systemskifte inom yrkesutbildningen. I ett internationellt perspektiv är ett sådant skifte ovanligt och skutresultatet blev ett system för yrkesutbildning som i ett internationellt perspektiv var unikt. De avgörande förändringarna inträffade på 50-talet men rötterna till skiftet kan spåras tillbaka till 1800-talet. Systemskiftet var början till en ny övergångsregim, där formell utbildning och en sammanpressad lönestruktur gjort det svårare för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Två lite oväntade resultat är att lärlingsutbildning var ett levande alternativ till skolförlagd utbildning in på 1960-tale och att yrkesskolan fram till 1960-talet framförallt var en utbildning för vuxna.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationResultatdialog 2013
FörlagVetenskapsrådet
Sidor153-160
VolymVetenskapsrådet rapportserie 4:2013
ISBN (tryckt)978-91-7307-232-8
StatusPublished - 2013

Publikationsserier

Namn
VolymVetenskapsrådet rapportserie 4:2013
ISSN (tryckt)1651-7350

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här