Så uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet: några resultat från en enkätstudie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

47 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Inom tandvården gäller patientsäkerhetslagen, som säger att tandläkare ska ”utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, VBE, har undersökt hur man inom tandvården samt hälso- och sjukvården ser på beprövad erfarenhet. Resultatet visar bland annat att tandläkare och tandhygienister graderar personlig erfarenhet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig evidens högre än de som jobbar i
hälso- och sjukvården.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)50-54
TidskriftTandläkartidningen
Volym2020
Utgåva7
StatusPublished - 2020 jul 2

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk etik

Nyckelord

  • vetenskap och beprövad erfarenhet

Citera det här