S-nitrosothiol-terminated Pluronic F127: Influence of microstructure on nitric oxide release

Guilherme F. Pichet, Laura C.E. Da Silva, Leonardo P. Giglio, Tomás Plivelic, Marcelo G. de Oliveira

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”S-nitrosothiol-terminated Pluronic F127: Influence of microstructure on nitric oxide release”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar