Sacrifice, Conflict and the Foundation of Culture

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sacrifice, Conflict and the Foundation of Culture”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora