Sacrococcygeal teratoma: A population-based study of incidence and prenatal prognostic factors.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sacrococcygeal teratoma: A population-based study of incidence and prenatal prognostic factors.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry