Sacrococcygeal teratoma from genetics to long-term follow-up

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1770 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Hagander, Lars, handledare
  • Stenström, Pernilla, Biträdande handledare
  • Börjesson, Anna, Biträdande handledare
  • Arnbjörnsson, Einar, Biträdande handledare
  • Salvesen, Kjell, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 apr. 5
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-757-8
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details:
Date: 2019-04-05
Time: 13:00
Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund
External reviewer(s)
Name: Sarnacki, Sabine
Title: Professor
Affiliation: Hospital Enfants Malades Paris

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Pediatrik

Fria nyckelord

  • Sacrococcygeal teratoma; long-term follow-up; urinary dysfunction; bowel dysfunction; prenatal; complications; genetics; mature; immature

Citera det här