Safety aspects of gadofosveset in clinical practice - analysis of acute and long-term complications.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The purpose of this retrospective study was to systematically search for acute adverse reactions and long-term complications in all patients that had been administered gadofosveset at our hospital.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)570-573
TidskriftMagnetic Resonance Imaging
Volym32
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Safety aspects of gadofosveset in clinical practice - analysis of acute and long-term complications.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här